Úvod  >  Služby  >  Revize

Revize

Provádíme revize elektroinstalací, elektrického nářadí, spotřebičů a hromosvodů, ať už se jedná o revizi výchozí, pravidelnou nebo mimořádnou.

Elektrické instalace

Elektrické nářádí

Hromosvody

Elektrické instalace

Elektrorevize je podmínka ke kolaudaci objektu. Cílem revize je zabránit a předejít úrazům elektrickým proudem. Zajištůjeme revize elektrických přípojek, rozvodů. I kontrolních revizí po uplynutí, určitých roků k pravidelné revizi.

Elektrické nářadí

Provadíme revize na elektrické nařadí, stroje a přístroje. Revize podle rozdělení elektrický spotřebičů, dle užití. Revize se provadí nepozdějí ve lhůtě dané tabulkou od data uvedení do provozu.

Hromosvody

Jako každé jiné elektrické zařízení je potřeba i na hromosvodech provádět dle příslušných norem pravidelné revize a kontroly. Zařízení slouží k ochraně budov, objektů a živých bytostí v nich před nebezpečnými účinky blesku. Hromosvod vytváří umělou vodivou cestu k přijetí a svedení bleskového výboje do země. Proto z hlediska bezpečnosti lidského zdraví a majetkových škod je nezbytné toto zařízení udržovat a dodržovat termíny kontrol a revizí.

Adresa

Roztoky u Jilemnice 76,
512 31 Roztoky u Jilemnice

Kontakty

Tel.: +420 608 543 537
Email: info@el-ner.cz

Fakturační údaje

IČO: 49265113
Bankovní účet: 5702324379/800

Užitečné odkazy

E-shop

Copyright © 2020 Elner - Všechna práva vyhrazena